Nyhetsbrev

Vi skickar emellanåt ut e-mail (nyhetsbrev) till Dig för att påminna Dig om att skicka underlag till oss. Eller för att berätta om nya regler, allt för att underlätta för Dig som företagare
www.onlineredovisning.se

Det är lätt hänt nyhetsbrev hamnar i skräpkorgen, så försök titta in på denna sida då och då. Vi kommer att datera upp det viktigaste på andra språk. 

Den 12e varje månad och några dagar innan är mycket hektisk för oss. Därför behöver vi allt material av Dig i god tid så vi kan upprätta dek-larationer etc. https://onlineredovisning.se/kontakta-oss/

 

Vi följer god redovisningssed. onlineredovisning

God redovisningssed innebär givetvis en skyldighet att följa i lag intagna redovisningsprinciper. Bland dessa kan särskilt nämnas kravet på rättvisande bild. (Prop. 1995/96:10 del 2, sid. 181)https://onlineredovisning.se/lankar/