Våra tjänster, redovisning

Redovisning, fakturering och deklarationer är några av de saker vi hjälper Dig med. Vi vänder oss till alla typer av företag för hjälp med lönehantering, bokslut, deklarationer samt övrig rådgivning inom arbetsrätt, skattefrågor och affärsstrategi.
I vår kundstock finns allt från den enskilda näringsidkaren till det lite större bolaget med många anställda. Vår inriktning är det lilla företaget. Vi har genom åren fått en bred erfarenhet av de flesta branscher.
Vill du ha någon att bolla dina tankar och idéer med så finns vi här! Redovisning kan vi!

Bokföring

Inregistrering av leverantörsfakturor med efterföljande betalningar, oftast via filöverföring direkt till banken. Fakturering eller bara registrering av kundfakturor i reskontra. Betalningsbevakning och påminnelser.
Månadsvis tar vi fram resultatrapporter och analyser utifrån kundens önskemål.
Rapporterar moms- och arbetsgivaravgifter till Skatteverket. Vanligtvis sker detta med elektronisk inloggning direkt till Skatteverket.

Bokslut

När räkenskapsåret är slut sammanställer vi ditt bokslut. Samtliga balansposter specificeras och underlagen kopieras och samlas i din bokslutspärm. Avskrivningar beräknas och intäkter och kostnader periodiseras. Därefter upprättas bolagets årsredovisning.


Deklarationer

Under vårsäsongen drar det igång på allvar. Årets roligaste tid tycker vi !
Deklarationer i mängder; allt från aktiebolagsdeklarationer till den enskilde näringsidkarens. Till stor del ingår även alla delägares privatdeklarationer, då allt oftast hänger ihop med den verksamhet man bedriver. Samtliga våra kunder läggs upp på vår byrå-anståndslista vilket betyder att vi har drygt en månad extra på oss att sammanställa alla deklarationer efter ordinarie inlämning 2 maj.
Vi håller oss ständigt uppdaterade så vi vet vad som gäller rörande avdrag mm.

Deklarationsupprättandet är ett bra tillfälle till en rejäl genom-lysning av din och företagets ekonomi. I samband med genomgång av resultatet går vi igenom och planerar inför kommande år. Vilka beloppsgränser som gäller, hur hög lön ska man ta för att utnyttja maximal utdelning mm.


Rådgivning och planering

Löpande under året går vi igenom ditt resultat; vi har koll på hur du ligger till med den preliminära skatten i förhållande till det aktuella resultatet. Betalar du för lite eller för mycket så ser vi till att lämna preliminärdeklarationer för att du ska ligga mer korrekt. 
Dessutom diskuterar vi förväntningarna inför kommande perioder. Hur man kan disponera olika resultat. Vilken bolagsform man ska fortsätta sin verksamhet i mm.
Funderar du på att starta ett aktiebolag? Du kan välja att köpa ett färdigt lagerbolag eller ett historikbolag: aktiebolag@onlineredovisning.se. Vi hjälper dig med all pappershantering i båda fallen. För nyregistrering:


Småföretagarservice

Som småföretagare kan det vara svårt att hinna med sin egen redovisning. Fokus ligger istället på att utföra alla arbeten.
Vi hjälper dig med fakturering, betalningskontroller och påminnelser, tar hand om betalningarna av dina leverantörsfakturor och löneutbetalningar, sköter den löpande redovisningen och ser till att alla rapporteringar av skatter och avgifter sker till myndigheterna i tid.
Hur mycket (eller lite) du vill göra själv bestämmer du! Som småföretagare kan det vara svårt att hinna med det lilla kontoret. https://onlineredovisning.se/kontakta-oss/


Lönehantering

Vi hjälper Dig med den tidskrävande lönehanteringen, löne-specifikationen levereras via e-mail eller post till samtliga anställda. Vi hjälper till med överföringen till banken så slipper Du hålla reda på utbetalningsdag. Beräknar även semesterlöner och sjuklöner, vilket många tycker är besvärligt. Vid året slut upprättar vi kontrolluppgifter och rapporterar dessa till Skatteverket, även års-rapporteringen till Fora tar vi hand om. Vi är proffs på redovisning.


Ekonomisk kontroll

Kontakten med banker och olika nödvändigheter sköter du lättast med vår hjälp. Det är En viktig bit för oss att agera bollplank för Dig i alla frågor som rör Ditt företags eller Din privata ekonomi. Vi kan hjälpa dig med kontakt gällande Factoring, Banklån, Leasing och övrig finansiering.
Välkommen till OnlineRedovisning AB